Sắp mưa viết chơi

Tác giả:

Tàn thiền cao khiếu mộ giang thiên,
Thiên khí khinh âm tác tiểu nghiên.
Tây nguyệt bán trầm vân tự bạng,
Nam phong hốt lãnh điện như tiên.
Nhất thanh oa tử xao tùng mãng,
Vạn điểm tinh đình sướng dã yên.
Điền tẩu quy lai hà thái hỷ,
Đồn đề liệu lý hạ phong niên.

Dịch nghĩa

Tiếng ve cuối mùa vút cao hoà vào khoảng trời sông ban chiều
Khí trời dịu nhẹ làm cho cảnh vật thêm xinh đẹp
Mặt trời phía tây lặn còn một nửa, đám mây tựa hình con trai
Gió nam chợt thổi lạnh, tia chớp trông giống chiếc roi da
Tiếng ếch kêu vang rung bụi rậm
Muôn đốm chuồn chuồn nhởn nhơ bay trong làn khói ngoài đồng
Lão nông phu trở về hớn hở làm sao
(Có) chân giò lợn chuẩn bị mừng năm được mùa
Nguồn:
1. Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004
2. Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Sắp mưa viết chơi"