Sát Thủ Tim Anh

Tác giả:

Giới thiệu truyện:

“I’m differrent!I will always be by your side wven if you kill me”

Tôi khác! tôi sẽ luôn bên cạnh em dù em em có giết tôi – Dương Thạc

“I love you. Whether any late what happened I still love you so”

Em yêu anh. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn yêu anh như vậy – Chu Kì Băng

Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên Sát Thủ Tim Anh để hiểu thêm về truyện nhé!!!!!!!!

Thảo luận cho bài: "Sát Thủ Tim Anh"