Sau ba mươi năm xa cách

Tác giả:

Em gái! nơi đây là chốn nào
– Mỹ Tho!
Ừ nhỉ! thích nghe sao!
Biết rồi vẫn hỏi. Thương là thế
Mơn mởn vườn xưa những mận đào.
Ngã ba Trung Lương, sáng tháng 5-1975

Thảo luận cho bài: "Sau ba mươi năm xa cách"