Sầu Cố Nhân

Tác giả:

Bởi vì em không đến
Nên nắng tắt chiều buông
Lá rụng những con đường
Thu giấu mình thương nhớ

Bởi vì anh đứng đó
Nên lặng lẽ đông sang
Mùa xưa những nồng nàn
Lạnh mưa buồn rét mướt

Bời vì ta không thuộc
Về nhau giữa cuộc đời
Nên trăng nào có tỏ
Lúc hẹn thề lứa đôi

Sông buồn cũng ngừng trôi
Rêu phong cùng lệ đá
Ta làm người xa lạ
Mang nỗi sầu cố nhân

Thảo luận cho bài: "Sầu Cố Nhân"