Sau cơn bom, hoa sữa

Tác giả:

Khi bom dứt, em thành hoa sữa
Nở bừng hương. Chỉ có anh nghe
Anh trở thành phố xá để thấm mùi hương em các ngõ
Và chính vì vết thương anh, mà hoa sữa lại về.

Thảo luận cho bài: "Sau cơn bom, hoa sữa"