Sầu Đông !

Tác giả:

Một chiều đông sang.
Một chiều đông lạnh căm.
Ngoài trời mưa rơi,
mưa rơi hoài.
Bao nhớ thương mỗi khi gió đông vừa sang.
Từng mùa đông dài qua.
Người về xa còn xa.
Một mình cô đơn khi gió đông về.
Ôi thánh năm mãi trôi em vẫn xa tôi.
Em xa anh, em đã xa anh rồi biết tìm đâu.
Ôi đêm nay cơn gió đông đang về.
Đêm trắng đêm, thao thức bao ân tình
xưa.

ĐK:
Vẫn nhớ mãi em ra đi một mùa đông năm ấy
Mang tiếc nuối con tim buốt giá cho đến bao giờ.
Còn lại gì một mình với sầu đông.

Một mùa đông sang.
Một mùa đông lạnh căm.
Ngoài trời mưa rơi, mưa rơi hoài…….

Thảo luận cho bài: "Sầu Đông !"