Sau Khi Gặp Mặt

Tác giả:

Giới thiệu truyện:

Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không thể lường trước

Như là Mục Nhiên cho đến bây giờ sẽ không nghĩ đến, bản thân mình vốn cho là ngẫu nhiên, vốn dĩ lại là người khác cố ý

Sau khi gặp mặt, đã không thể buông tay.

Thảo luận cho bài: "Sau Khi Gặp Mặt"