Sầu lãng tử

Tác giả:

Buồn sao muốn khóc cho ra tiếng
Nước mắt tương tư phủ điệu đàn…
Buồn sao muốn khóc như con nít
Rạo rực trong mi tợ nắng giàn…
Buồn sao muốn khóc cho ra máu
Hiện ảnh trong hồn một đám tang…
Buồn sao muốn hốt bao nhiêu lệ
Viết mạnh trong tay một chữ Nàng…
Có người buồn quá không sao khóc
Làm mùi thanh khí quyện tiêu nương
Có người buồn quá không sao khóc
Cười thơm như ngọc đội hương vang.
– Đây chàng lãng tử buồn rơi lệ
Miệng cứng hào quang chảy tợ vàng…
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

Thảo luận cho bài: "Sầu lãng tử"