Sau mưa

Tác giả:

Ô kìa! Đất mát sau mưa,
Ruộng tơi chân rạ cày bừa vụ thu
Mặt sông êm ả con đò
Phù sa kết giải, phù du nối bè!

Đất say mật mía, hương chè,
Đôi con chim sáo tụ về vườn xưa,
Có gì vui đến ngẩn ngơ
Ngày thường đã hoá ngày Thơ lúc nào?…
1975

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Sau mưa"