Sầu Non Nước

Tác giả:

Sầu Non Nước

 TTD


Trường giang hữu thủy , trường giang tuyệt .
Viễn cận sơn hà , viễn cận ưu .
Trùng dương vạn lý , trùng dương vọng .
Vạn lý vô vân , vạn lý sầu …

( Trường giang nước chảy về đâu
Non sông cám cảnh thêm đau chạnh lòng
Trùng dương vạn dặm ngóng trông
Xa xăm mây vắng , giọt sầu mênh mông … )

Seattle DEC / 2001
Cảm ý từ BVP :

Trường giang hữu thủy , trường giang tuyệt .
Vạn lý vô vân , vạn lý sầu …

 

Thảo luận cho bài: "Sầu Non Nước"