Sầu Non

Tác giả:

Sầu Non

 Hà Huyền Chi


Sáng em dứt áo không đành
Nụ cười có nhạc long lanh biển trời
Sáng em vực dậy hồn tôi
Con sông thiu ngủ thoắt trôi miệt mài

Có trên từng lớp sóng dài
Lời tình chưa ngỏ loang ngoài chân mây
Sáng em chẳng nỡ chia tay
Thơ đề vạt áo ngùi bay dáng buồn

Em về, lũng nhớ, sầu non
Ðể tôi mộng lớn mộng con vật vờ

 

Thảo luận cho bài: "Sầu Non"