Sầu Ô Thước

Tác giả:

Chiều Thu sáng mây mờ sương buồn rơi
Thời gian xưa nơi đây còn vang lời
Giòng sông Ngân nước xanh reo muôn đời
Mà tình duyên Ngưu Lang vẫn còn xa vời

Là nơi đây đôi bờ người lặng trông
Chàng Ngưu Lang chăn trâu chờ bên ngàn
Nàng Chức Nữ thoi đưa nhìn bến sông
Tình đôi nơi tìm đâu thấy bến bờ

Ôi chàng Ngưu đâu ngày trước cùng chung vui
Bên mình em nay còn ghi lời ước
Phút đời còn yêu đương xóa mờ..bao mùa Thu qua
Đây chờ tin Ô Thước mong đâu ngày tương phùng

Ngưu Lang ôi mùa Thu đâu mùa xinh tươi
Cùng nàng Chức Nữ sánh vai
Lời ước nguyện yêu nhau từ đây
Đời đời cùng say đắm chơi vơi

Anh nhìn qua phương trời xa xăm
Nơi em đứng nhìn về đây
Em thấy chăng hình anh nay
Luống bao tháng ngày mòn hao ~

Chiều nay ánh dương tràn lan ngoài khơi
Ngàn chim Ô tung mây tìm phương trời
Mừng Ngưu Chức hôm nay đã đến ngày
Tình đôi nơi giờ đây đã sum vầy
Trời mênh mông Ngân Hà khúc nhạc vang
Nghìn chim quyên réo rắt mừng đôi đàng
Cầu Ô Thước xây ngang sông Ngân Hà
Tình đôi nơi giờ đây thấy bến bờ…

*Mời nghe cô Thái Thanh, Băng nhạc Diễm Ca 5, Lê Đằng thực hiện, SG 1972.

Thảo luận cho bài: "Sầu Ô Thước"