Sau trận bão Quy Nhơn

Tác giả:

Dưới trăng bày rõ cảnh tang thương
Ghê gớm thua chi bãi chiến trường!
Bãi rộng, bùn bôi, thưa bóng lửa,
Chùa hiu, gió thoảng vắng mùi hương.
Cây đưa mấy dặm phơi xương trắng,
Ngói đổ đầy nơi nhuộm máu hường.
Hoạ kiếp dân lành đâu đến nỗi?
Thường năm thường gặp chuyện tai ương!
(1933)

Thảo luận cho bài: "Sau trận bão Quy Nhơn"