Say

Tác giả:

Say

 Gót Hồng


(1)
Mây xuống núi mặt trời đi ngủ sớm
Đàn chim chiêù cũng vỗ cánh bay xa
Chỉ nơi đây, phố vắng một mình ta
Chân dạo bước tìm hằng nga lơ lửng

(2)
Say đi anh, cho men tình nhấp nhửng
Quay đất trơì nghiêng ngửa ngắm trăng sao
Say đi anh cho tình chết vụt cao
Bay lơ lửng không bao giờ với tới

(3)
Đêm nay lạnh bước chân ta chới với
Ngả nghiêng sầu loạng choạng ngất ngây say
Mượn men bia cho qua hết một ngày
Mai thức giấc mặt trời vừa xuống núi

 

Thảo luận cho bài: "Say"