Say

Tác giả:

Say

 Vọng Âm


tặng Dế Cồ/Dế Ốc Tiêu

Yêu em uống rượu say mềm
để cho sợi nhớ vướng thêm gót buồn
cánh sầu xếp lại mùa thương
mai về hát giữa đêm trường quạnh hiu

Thương em mưa nặng hạt nhiều
bờ lay dốc trượt chân xiêu bước về
giọt nào / giọt tỉnh / giọt mê
giọt say lúy túy / giọt đi nhớ người…

Vọng Âm
14/03/04

 

Thảo luận cho bài: "Say"