Say Chiều

Tác giả:

Say Chiều

 Như Khuyên


SAY CHIỀU

Thân gầy một bóng ….dáng liêu xiêu…
Mắt nhớ tìm ai…? Tím cả chiều …!
Mơ giấc hoang đường, không chăn chiếu,
Lãng đãng trong hồn bao dấu yêu….

NK

 

Thảo luận cho bài: "Say Chiều"