Say Một Mình

Tác giả:

Say Một Mình

 Đoản Kiếm


Ta cạn rồi, rượu đành say bí tỉ
Trên thuyền đời còn ai nghĩ đến ai
Mình ta, ta cũng cứ say
Say cho quên hết tháng ngày bâng quơ…Chiều Chủ Nhật trời xanh xanh thẳm
Vợ cùng con đi ngắm(*) shopping
Một mình ta lại một mình
Bạn bè chẳng có ta đành mình ên

Chai XO bạn cho còn trong hộp
Bật nút ra làm một hớp khề khà
Rượu thơm, thơm nức cả nhà
Cay cay đắng đắng thế mà lại ngon

“Tửu lượng mày tao trông cũng ngọt
Dzô cạn ly chẳng giọt nào dư
Mầy dzô tao cũng ngất ngư,
Mầy dzô sao thấy tao như uống rồi”

” Hai thằng mình… ơ hay, sao chỉ một
Hết chai này chưa dễ đã say đâu
Vợ mày lội shop còn lâu
Dzô cho cạn chén đời mau quay cuồng…”

Ta cạn rồi, rượu đành say bí tỉ
Trên thuyền đời còn ai nghĩ đến ai
Một mình ta cũng cứ say
Còn ai trên thế gian này hiểu ta????

(*) đi ngắm là chủ yếu
__________________
Đoản Kiếm

 

Thảo luận cho bài: "Say Một Mình"