Say Trăng (chưa có)

Tác giả:


(Bài này chưa có lời, bạn có vui lòng chép giùm?)

Đường khuya ngõ hẹp, chân khuya ngập ngừng, ngực trăng mới nhú nõn nà vú măng….

Giải nhất của Hội nhạc sĩ Vn
1995

 

Thảo luận cho bài: "Say Trăng (chưa có)"