Say

Tác giả:

Say

 Nguyên Phong


Nước cay rót xuống tận đáy lòng
Men đắng tan vào khắp châu thân
Môi mềm, mắt đỏ, đầu sao nặng
Đổ đất, nghiêng trời, hất rơi trăng.

 

Thảo luận cho bài: "Say"