Serenade

Tác giả:

Serenade

 Thanh Thảo


ánh nắng hắt rực rỡ cuối ngày
mùa đông. Những đứa trẻ lùa những đám mây đỏ
trên các tầng trời

hy vọng từ nơi nào em nghe rõ anh
em của niềm vui muộn màng
ngọn gió nhỏ làm bật tung cánh cửa

không cần hiểu mà cần cảm thấy
với làn da
em của niềm vui muộn màng

những hợp âm thường láy lại
trong đêm
những biến thể gương mặt em

những hợp âm thường trở lại
rung nhòa gương mặt đêm

 

Thảo luận cho bài: "Serenade"