Sha La La

Tác giả:

Johnny Dũng & Quốc Hùng


Bước sánh bước
Ta tung tăng
Bên muôn hoa
Mình cùng vui dạo phố

Dưới ánh nắng
Em sinh tươi
Anh yêu ơi
Em thấy anh đang tươi cười

Có tiếng hát
Ta rong chơi
Đi nơi nơi
Cūng tīm chân trời mới

Có khúc hát
Sha la la
Thực tuyệt vời
Mình thấy luôn luôn yêu đời

Cùng vang lên
Sha la la
Có tiếng hát em vui cùng nay

Sha la la
Có tiếng hát cho em riêng người
Cùng vui lên
Sha la la

Sẽ mãi mãi em yêu người thôi
ố ố ồ sha la la
Sha la la mãi luôn yêu người

(ĐK) – 2x

Bước sánh bước
Ta tung tăng
Bên muôn hoa
Mình cùng vui dạo phố

Dưới ánh nắng
Em xinh tươi
Anh yêu ơi
Em thấy anh đang tươi cười

Có tiếng hát
Ta rong chơi
Đi nơi nơi
Cūng tīm chân trời mới

Có khúc hát
Sha la la
Thực tuyệt vời
Mình thấy luôn luôn yêu đời

Cùng vang lên
Sha la la
Có tiếng hát em vui cùng nay

Sha la la
Có tiếng hát cho em riêng người

Cùng vui lên
Sha la la

Sẽ mãi mãi em yêu người thôi
ố ố ồ sha la la
Sha la la mãi luôn yêu đời

Shalala Lala
(Vengaboys)

There’s a boy in my mind and he knows I am thinking of him
All my way through the day and the night the stars shine above me
He’s been gone for sum time but i know i truley love him
And iam singing a song hoping he’ll be back when he hears it

* My heart goes shalalalala shalala in the morning
Shalalalala shalala in the sunshine
Shalalalala shalala in the evening
Shalalalala shalalalala just for you!

(Make sum noise for the vengaboys!)

If your lucks gone away just like mine you feel like crying
Sing along maybe once maybe twice lets try it together
Sum sweet day no one knows you’ll return and you’ll be happy
Shouting sweet in a song listen to your heart it is singing

[Repeat * ,*]

Shalalalala just for you!

 

Thảo luận cho bài: "Sha La La"