Sĩ Nông Công Thương

Tác giả:

Ai ơi ! lặng lặng mà nghe trên không gian u huyền
Có tiếng người đã chết, hòa với tiếng người đang sống đau thương
thiết tha kêu gọi hòa bình, thiết tha kêu gọi hòa bình!…
Hồn non sông, hồn non sông vang dậy kêu ta!
Sĩ nông công thương! Sĩ nông công thương!
Chúng ta cùng xây hòa bình, sống đời chung tình
Sĩ nông công thương! Sĩ nông công thương!
nuôi tâm hồn trắng trong thanh, yêu thương dân mình
Ta là người Việt Nam, thương người dân Việt Nam
Cùng nhau dắt dìu, đường tươi như vầng hồng dương.
Sĩ nông công thương! Sĩ nông công thương!
Chúng ta cùng kết đoàn lại, góp nhau tình sức tài
Sĩ nông công thương! Sĩ nông công thương!
Đến ngày cùng xây dựng rồi, ta hát vang lên nào

(Nông):
Tôi làm lúa kiến hạt gạo nuôi người dân hết nghèo nàn
(Sĩ):
Tôi học hành đem văn hóa cho dân Nam tương lai tươi sáng
(Công):
Tôi làm công xây dựng nhà gâp đời mới cho người Việt Nam
(Thương):
Tôi buôn bán kiếm đồng tiền dân thịnh vượng nước hùng cường

(1) Cầm tay nhau lại xiết chặt tay nhau
cùng nhau xây dựng nước nhà
Và ta không bao giờ quên rằng:
Ta là dân hùng Việt Nam (2)

Quyết lòng cùng nhau gây hòa bình tình
Đến ngày người dân sống đời lành
Vui cười cùng ca khúc hòa bình

Quyết lòng cùng nhau gây hòa bình tình
Đến ngày người dân sống đời lành
Vui cười cùng nhau say đời mới!…

(1): Một người đưa tay kêu gọi
(2): Tất cả đồng thanh hưởng ứng lập lại câu:”Ta là dân hùng Việt Nam”

Thảo luận cho bài: "Sĩ Nông Công Thương"