Sim chín

Tác giả:

Muốn tắm mát lên ngọn sông đào
Tản Đà

Vùng sâu vùng xa chân hoa bóng lá
Tuổi hoài sim chín má ngọt môi phai.

Thảo luận cho bài: "Sim chín"