Sinh Nhật

Tác giả:

Sinh Nhật

 Phạm Thiên Thư


ngày sinh nhật anh
gửi đôi sợi tóc
thắt nơ nhung xanh
trong khăn lụa bọc

hai sợi tóc mai
sợi vắn sợi dài
lấy nhau chẳng đặng
em ơi thương hoài

trời sinh thiên tài
ngồi ôm sợi tóc ?

 

Thảo luận cho bài: "Sinh Nhật"