Sinh Nhật Năm Ba Mươi

Tác giả:

Sinh Nhật Năm Ba Mươi

 Thơ Thơ


Đàn bà ba mươi tuổi
sinh nhật
hãy kể riêng cho mình ta nghe
chắc chắn rồi
sẽ có hoa, bánh, nến.

Trước bánh tròn,
Đàn bà trang nghiêm cầu nguyện
Đàn bà mọng môi
chúm chím thổi rất điệu
thổi bay,
bay nhé muộn phiền.

Đàn bà hôm nay ba mươi tuổi,
đời sẽ đáng nhớ hơn quên
nắng sẽ vàng và đường đi sẽ đổi
sẽ chẳng còn mưa con gái

Đàn bà ba mươi tuổi
sinh nhật
vui thật vui
soi gương
cười một mình.
Rất điệu.

 

Thảo luận cho bài: "Sinh Nhật Năm Ba Mươi"