Sơ khai

Tác giả:

Trời xanh ran lá biếc
Biển choá ngập buồm vàng
Gió thổi miền bất diệt
Mây tạnh đất hồng hoang.

Thảo luận cho bài: "Sơ khai"