Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần

Tác giả:

Sinh tại Hà Nội, lớn lên tại Nha Trang. 
Trước 30 tháng tư năm 1975: 
– Ði tu 
– Ði học 
– Ði lính 
Sau 30 tháng tư năm 1975: 
– Ði tù 
– Ði Mỹ 
Hiện tại: 
– Ði làm 
Bắt đầu viết năm 1985 trên Làng Văn, Văn Học, Nhân Văn, Ngày Nay, Thế Kỷ 21, Văn Uyển, Hợp Lưu, Người Việt, Người Việt Tự Do, Người Việt Bắc Cali v.v… 
– Năm 1986 làm Thư Ký Toà Soạn tạp chí Ngày Nay tại Wichita, Kansas 
– Năm 1987 làm Tổng Thư Ký nhật báo Việt Nam tại Santa Anna, California. 
– Từ năm 1988 đến 1989 làm Tổng Thư Ký nhật báo Người Việt Bắc Cali tại San Jose, California 
– Từ tháng 9 năm 1989 đến 1994 làm Chủ Bút tuần báo Người Việt Tự Do tại San Jose, California. 
– Cùng Cao Xuân Huy và Nguyễn Ðức Lập chủ trương nhà xuất bản Thời Văn. 
Sách đã in: 
– Tối Tháng Năm Tại Quán Ăn Ðường Fifth: Tập truyện ngắn, Văn Nghệ xuất bản năm 1989. 
– Sợi Chỉ Trong Hồn: Truyện dài, Thời Văn xuất bản năm 1990 
– Người Lính Còn Lại: truyện ngắn, Nhân Văn xuất bản năm 1991 
– Ở Chốn Không Quen: truyện ngắn, Thời Văn xuất bản năm 1993. 

Thảo luận cho bài: "Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần"