Sơ Ngộ

Tác giả:

Sơ Ngộ

 Phạm Thiên Thư


tình cờ gặp em
bên quầy hoa hồng
anh ngồi lặng trông
vẻ gì diễm ảo
hoa dung ? ngọc dung ?

“xin bỏ bình hồng
kẻo hoa héo mất”

môi em nụ mật
mỉm cười ngây thơ

ta chào mừng thơ

 

Thảo luận cho bài: "Sơ Ngộ"