Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Tác giả:

Giới thiệu truyện:

Vũ Hóa Điền: Ta luôn mong sở hữu được ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’.

Thần y: Vũ đại nhân thật khéo nói đùa. Khi ngài không cần thì bỏ nó, giờ muốn mọc lại là mọc làm sao?

Vũ Hóa Điền: Nếu mọc không được thì giữ người lại làm gì.

Thần y: Để ta bắt mạch xem nào, biết đâu còn có hy vọng.

***

Ai từng xem phim thì sẽ biết Vũ Hóa Điền là Đại thái giám Tây Hán. Cho nên nam chính của chúng ta không thể giao hợp, thế là hắn SM. . .

Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công để hiểu thêm về truyện nhé!!!!!!!

Thảo luận cho bài: "Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công"