Sợi Khói

Tác giả:

Sợi Khói

 CV


em dặn,
“đừng yêu em nhiều thế!”
nên anh yêu “gọi là”
chừ em làm mặt lạ
“gọi là” cũng xót xa

vẫn biết,
tình mình như sợi khói
ai bảo chẳng nhạt nhòa
vậy mà trời nổi gío
vần vũ lời “chia xa”

thôi thì,
yêu thương này ít qúa
đâu đủ chia hai người
cắn môi anh dành cả
uống cùng chén ly bôi 

 

Thảo luận cho bài: "Sợi Khói"