Sợi Tóc

Tác giả:

Sợi Tóc

 Trần Mộng Tú


Ngôi nhà thờ trên ngọn đồi cỏ
Buổi sáng mùa thu sương trắng phủ
Em về ngang môi ngậm sợi tóc
Sợi tóc buồn như mây mùa thu

 

Thảo luận cho bài: "Sợi Tóc"