Sợi Tóc Đứt

Tác giả:

Sợi Tóc Đứt

 Quan Dương


Tóc em nghìn sợi tơ trời
Sợi lôi sợi buộc một thời yêu nhau

Có một lần xưa vuốt tóc ai
Tay anh luồn giữa suối trang đài
Một sợi tơ trời vươn khẻ đứt
Buộc rất vô tình kẽ ngón tay

Anh cũng vô tình đem cất giữ
tóc ai một nữa sợi bên mình
Đâu nghĩ cuộc đời là dâu bể
Để có một ngày em lãng quên

Để có một ngày ta xa nhau
vuốt lại trên tay một mối sầu
Sợi tóc hôm nào em đã buộc
qua từng năm kẽ ngón tay đau

Gió lọt qua từng năm kẽ ngón
Giật mình anh ngỡ tóc ai xưa
Mơn man nữa sợi tơ dư ảnh
Tội nghiệp tay gầy năm ngón thô

Quan Dương

 

Thảo luận cho bài: "Sợi Tóc Đứt"