Sợi Tóc Mai

Tác giả:

Sợi Tóc Mai

 Hoàng Thu Diệp


Sợi tóc mai đan mây trời bãng lãng
Treo nụ tình một sớm gọi Xuân sang
Buộc hồn anh vào khung trời thơ nhạc
Trói con tim thổn thức lá thu vàng

Sợi tóc mai thả cánh diều căng gió
Kéo yêu thương xích lại giữa đôi mình
Lấp khoảng không nối đôi bờ luyến nhớ
Giữ môi hồng tròn vẹn nét đoan trinh

Sợi tóc mai thơm hương bờ vai xoã
Cuộn đời anh trong tiếng thở ngọt ngào
Huyền hoặc êm êm bàn tay nho nhỏ
Nâng tuổi thiên thần ngà ngọc bay cao

Sợi tóc mai sắc son lời thệ ước
Bước song song cùng với sợi tơ hồng
Bắt chước người xưa mặn mà gương lược
Anh chải cho em đời mãi bến trong 

 

Thảo luận cho bài: "Sợi Tóc Mai"