Sợi tóc trên cát

Tác giả:

Sợi tóc trên cát

 Trần Viết Minh-Thanh


Tóc đan sợi tội sợi tình
Sợi bay trong gió sợi miên man sầu
Thu về trên tóc rối nhàu
Tình nào cũng đã nhuốm màu thời gian

Lá rơi chiếc đỏ chiếc vàng
Tay bê sách vở tay mang tình hồng
Mùa sang phố biển mênh mông
Chân chim trên cát bềnh bồng chao nghiêng
Mùa xưa xào xạc bước êm
Rừng thu đại học ai người dìu chân

Để chừ tóc xoắn lăng quăng
Sợi huyền sợi nhuộm bâng khuâng sóng đời

 

Thảo luận cho bài: "Sợi tóc trên cát"