Soi

Tác giả:

Soi….

 Yên Chi


hồ thu
soi
bóng, tìm hình
khuôn trăng
vui
lạ, giật mình tưởng ai ?
mắt
cười, tình tứ đuôi dài
nước xanh
vấy sợi tóc mai
hiếu kỳ !

hỏi
em, soi bóng làm chi
nghiêng người
nửa mặt
so bì nhân gian ?
bước chân
cao
thấp
ngổn ngang…
tìm đâu một chỗ
quan san ?
mãi tìm !

bình yên
mặt nước lắng im
tự soi
nhìn thấu con tim
_có tình ?

Yên Chi

 

Thảo luận cho bài: "Soi"