Solitude 2

Tác giả:

Nỗi ngại ngần sợ đánh thức khoảng không gian cô tịch .

Em vào đây .
Tôi không còn gì chờ đợi .
Dù đêm . Dù ngày .
Dù mặt trời héo . Dù trăng tàn tạ .
Dù mùa chớm giấc đổi thay .

Còn bao nhiêu lần nữa
Em ghé lại thăm tôi ?
Đã tàn rồi . Ngọn lửa .
Chút bàng hoàng . Thế thôi .

Thảo luận cho bài: "Solitude 2"