Solitude 3

Tác giả:

Người buồn cứ buồn .
Vui/buồn xôn xao theo ngày đi .

Tôi định tôi sẽ khóc .
Đã lâu tôi không khóc .
Nước mắt chừng như phải là một ân sủng dành riêng cho sự giải thoát .
Thoát khỏi mọi niềm vui .
Thoát khỏi mọi nỗi buồn .
Thoát . Chỉ thế .
Để cuộc đời trôi .
Lặng lẽ .
Khép lại một mùa thu .

Thảo luận cho bài: "Solitude 3"