Solitude 4

Tác giả:

Solitude 4

 meowmeow“Nước mắt rơi còn mặt đất ướt
Thuyền tình xuôi có chốn nào không?”

Dòng sông đó xuôi về biển cả
Mảnh tình xưa theo bọt sóng tan
Mặt đất ướt một đời buông thả
Nước mắt rơi muôn thuở lênh loang

Gọi nhau
trên những điêu tàn
Tìm nhau
trên những muộn màng
đổi thay
Phượng hoàng
đã khỏa đườngbay…

 

Thảo luận cho bài: "Solitude 4"