Sớm Xuân

Tác giả:

Sớm Xuân

 Mạnh Hạo Nhiên


Đêm xuân một giấc mơ màng
Tỉnh ra chim đã kêu vang quanh nhà
Gió mưa một trận đêm qua
Làm cho hoa rụng, tiết là đường bao ?

 

Thảo luận cho bài: "Sớm Xuân"