Sơn Nữ

Tác giả:

Sơn Nữ

 Dã Qùy


[nửa bên mường mán , nửa sơn nữ
trăn trở lòng người , khách lãng du]

lưng đồi thấp thoáng người sơn nữ
nghiêng chiếc gùi son gánh mây trời
dưng không cơn gió như trêu ghẹo
xõa tung bờ tóc – lặng mây trôi

đọng vài giọt nắng bên dòng suối
trơ gót chân son , sơn nữ ơi
rì rào thông ru điệp khúc cuối
rừng xanh vẫy gọi tiếng nói cười!

Dã Qùy – Tử Nhi
24 tháng 9, 2002

 

Thảo luận cho bài: "Sơn Nữ"