Sóng

Tác giả:

Biển một bên em một bên
Ta đi trên bãi cát êm đềm
Thân buông theo gió, hồn theo mộng
Sóng biển vào anh với sóng em.

Thảo luận cho bài: "Sóng"