Sóng Biển Rì Rào

Tác giả:

Sóng biển xanh rì rào, sóng biển xanh rì rào
Cành lá rung lao xao, cành lá rung lao xao
Làn mây bay cao cao, làn mây bay cao cao
Hè về đẹp sao, hè về đẹp sao !

Cánh chim lững lờ như nô đùa trên đầu sóng
Làn gió reo vi vu lúc xa gần như lời hát ru trong lòng

Thảo luận cho bài: "Sóng Biển Rì Rào"