Sóng biển

Tác giả:

Sóng biển

 Trần Viết Minh-Thanh


Phải anh là bãi cát
Cho em làm sóng xanh
Những ngày trời nắng ấm
Sóng vỗ về ru anh

Em chờ ngày biển vắng
Ra thăm bãi cát vàng
Bọt biển màu trăng trắng
Hôn dấu chân địa đàng

 

Thảo luận cho bài: "Sóng biển"