Song ca

Tác giả:

Trai Sở mòn gối hạc
Sân Tần lệ trắng đêm.
Dâu Tần xanh kiếp khác
Gái Sở lưng ong mềm.

Tiếng hát Sở u uất
Lầu Tần muôn trượng cao.
Bọn tù không ngục thất
Nhìn nhau một nghẹn ngào…

Các em – tù nước Sở
Tự biết mình hơn ai –
Ca lên nhé, thương nữ
Hai bờ sông Tần-hoài!
Sàigòn, trùng cửu Mậu Thân

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971

Thảo luận cho bài: "Song ca"