Sống Ðau, Chết Dở

Tác giả:

Sống Ðau, Chết Dở

 Hà Huyền Chi


Tuổi xanh Mũ Ðỏ thiên thần
Sống hùng, sống mạnh đâu cần sống lâu
Tuổi chiều trắng tóc bạc râu
Nhớ em chết dở, sống đau từng ngày

 

Thảo luận cho bài: "Sống Ðau, Chết Dở"