Song đôi

Tác giả:

Dưới dàn hoa thiên lý
Một mình anh đang ngồi
Không dưng em bước tới
Anh bỗng thành song đôi.

Thảo luận cho bài: "Song đôi"