Sông Lấp Nam Định

Tác giả:

Sông Lấp Nam Định

 Trần Tế Xương


Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai
Đêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

 

Thảo luận cho bài: "Sông Lấp Nam Định"