Sông Nhị kỳ 1

Tác giả:

Vạn cổ càn khôn nhất thuỷ lưu,
Lâm lưu cố luỹ cảm tân lâu.
Đông minh nhật xứ thiên nguyên định,
Tây lĩnh vân trung vạn hác phù.
Sự khứ bi lại quán thước cảm,
Hoa phi xuân giảm khúc giang sầu.
Tự hành, tự chỉ yên ba lý,
Thuỳ vấn ngư ông độc điếu ngư.

Dịch nghĩa

Từ ngàn xưa có một dòng nước chảy trong vũ trụ
Những thành luỹ cũ truyền từ xưa phòng vệ cho những lâu đài mới.
Phía đông nơi mặt trời mọc muôn nghìn suối đã ổn định.
Ở núi tây, trong mây muôn khe suối nổi lên.
Sự việc đã trôi qua thì sầu tới, những con chim hạc, chim khách mang nhiều cảm xúc.
Hoa bay, xuân tàn, trên khúc sông chỉ thấy buồn.
Tự mình đi, tự mình dừng lại ở bên trong nơi khói sóng,
Hỏi ai để tìm ông câu ngồi một mình trên thuyền.

Thảo luận cho bài: "Sông Nhị kỳ 1"