Sông Quê

Tác giả:

Sông Quê

 thangtram


bờ sông quê – em bỏ

còn lở hay đã bồi ?

mười năm là chớp mắt

chốn nào em rong chơi ?

mối tình quê – em bỏ

còn để dành ? hay thôi ?

ta đi là đi mãi

coi như nước cạn dòng

coi như trò mây nổi

những bọt bèo hư không

bờ sông quê thuở ấy

bạc phù sa – bạc lòng

tìm vành trăng hỏi thăm

mùa xưa – con nước lớn

người trong chốn phong trần

kiếp phù sa lận đận

đã bao lần nhớ – quên

 

Thảo luận cho bài: "Sông Quê"