Sông Tóc Tình Thơ

Tác giả:

Sông Tóc Tình Thơ

 Tâm Vô Lệ


Nhớ thưở anh tròn mười sáu tuổi
Yêu cô hàng xóm tuổi mười lăm
Thức đêm chép nháp thơ người khác
Rồi để tên mình, đem tặng em

Em đọc bên thềm, tươi mắt trong
Anh nghe lòng mở hội hoa hồng
Anh nghe nắng hát trên sông tóc
Say nắng hay là say tóc hong

Sông tóc tình thơ, sông biển dâu
Bao năm còn nhớ mối duyên đầu
Ở đâu ? Anh đã khờ thương nhớ
Anh vẫn còn say sông tóc hong

Tâm Vô Lệ

 

Thảo luận cho bài: "Sông Tóc Tình Thơ"